Wetenschap

In mijn wetenschappelijk onderzoek aan de Radboud Universiteit houd ik me bezig met deze vraag: Hoe komt het dat sommige mensen in staat zijn tevreden en stabiele (romantische) relaties aan te gaan, terwijl dit voor anderen een onmogelijke opgave lijkt? Wat voor persoonskenmerken hangen hier mee samen, en wat gebeurt er eigenlijk in de relatie waardoor het goed loopt, of juist niet goed loopt? Over deze vragen heb ik uitvoerig gepubliceerd in toonaangevende internationale wetenschappelijke tijdschriften (zie hier).

Sinds enkele jaren doe ik ook wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van mindfulness. Mindfulness wordt uitgebreid bestudeerd door psychologen, gedragswetenschappers, en neurowetenschappers. Mindfulness is niet iets ‘vaags’, maar gaat over aandacht, bewustzijn, en iemands houding ten aanzien van haar/zijn ervaringen. Mijn onderzoek gaat vooral over de vraag hoe mindfulness kan bijdragen aan veranderingen in een romantische relatie. Zie bijvoorbeeld:

Karremans, J. C., Schellekens, M. P., & Kappen, G. (2017). Bridging the Sciences of Mindfulness and Romantic Relationships A Theoretical Model and Research Agenda. Personality and Social Psychology Review (Tekst)

Schellekens, M. P., Karremans, J. C., Van der Drift, M. A., et al. (2016). Are mindfulness and self-compassion related to psychological distress and communication in couples facing lung cancer? A dyadic approach. Mindfulness (Tekst).

Choi, Y., Karremans, J. C., & Barendregt, H. (2012). The happy face of mindfulness: Mindfulness meditation is associated with perceptions of happiness as rated by outside observers. The Journal of Positive Psychology7(1), 30-35.

Schellekens, M. P., Karremans, J. C., van der Drift, M. A., Molema, J., van den Hurk, D. G., Prins, J. B., & Speckens, A. E. (2017). Are mindfulness and self-compassion related to psychological distress and communication in couples facing lung cancer? A dyadic approach. Mindfulness, 8(2), 325-336.

Cillessen, L., van de Ven, M. O., & Karremans, J. C. (2017). The role of trait mindfulness in quality of life and asthma control among adolescents with asthma. Journal of psychosomatic research, 99, 143-148.

Karremans, J. C., & Papies, E. K. (2017). Why social psychologists should care about mindfulness. Karremans, JC, Papies, EK (ed.), Mindfulness in social psychology. Routledge.

Karremans, J. C., & Kappen, G. (2017). Mindful presence: Its functions and consequences in romantic relationships. Mindfulness in Social Psychology, Routledge.

Dit jaar verschijnt mijn boek Mindfulness in Social Psychology, Routledge Publishers.